Som AMPA adherida a la campanya #VOLEMACOLLIR

Econòmica i Administrativa

Funcions i organització

 

De totes les comissions de l'AMPA, segurament, l'Econòmica, sigui una de les que té una imatge menys atractiva. Això de posar-se amb els números, els pressupostos, la comptabilitat, les factures,... ens recorda la inevitable materialitat del ser de l'AMPA i segur que a més d'un li recorda un mal de cap.

 

A les mares i pares que formen part de la comissió, no ho neguem, també ens produeix de tant en tant maldecaps. Però ja sigui pel fet que els números no ens espanten massa o perquè professionalment alguns de nosaltres ja ens hi dediquem, això de portar els comptes i l'administració és una tasca a la que ens dediquem amb les mateixes ganes i il·lusió que qualsevol altra de les que duu l'AMPA.

 

Però no us penseu que tot són moviments comptables i càlculs de sumes i restes per fer quadrar els pressupostos. L'aspecte més positiu d'aquest treball és sens dubte l'oportunitat de conèixer en detall tota la grandesa de la nostra associació i la possibilitat d'implicar-nos en un projecte en el que val la pena creure-hi i comprometre's,amb la satisfacció que ens produeix el contacte humà per portar-lo a terme quotidianament.  

 

Us recordarem dues dades perquè us adoneu de la dimensió de la nostra associació. L'AMPA gestiona un pressupost anual d'aproximadament 80 milions de pts. (480.810 €) i té més de 40 persones contractades. Una associació d'aquesta importància amb l'objectiu d'oferir el millor per als nostres fills i filles ens exigeix comptar amb la participació, compromís i dedicació voluntària de moltes mares i pares. Des d'aquí us animem a participar per fer realitat el projecte comú.

 

Des de la nostra comissió tenim l'encàrrec de portar la gestió i el control econòmics i administratius de totes les activitats i comissions de l'AMPA, i la formem:

El tresorer,
Dos gestors/es econòmics,
El/la secretària administrativa de l'AMPA,
Un representant de cada comissió que gestiona part del pressupost,
I amb la implicació igualment del President/a i del Vice-President/a.

 


Entre els nostres objectius de treball destaquem els següents:

- Proposar criteris per l'elaboració i definició del pressupost anual de l'AMPA, elaborar-lo, gestionar-lo i informar periòdicament a la Junta de l'AMPA i a l'Assemblea.


- Sotmetre la gestió econòmica i pressupostària al control dels censors de comptes.


- Oferir unes quotes de serveis a les famílies amb una relació qualitat/preu ben ajustades.


- Col·laborar amb l'escola en les relacions amb el personal contractat per l'AMPA i en les relacions mares-pares/escola.


- Coordinar el funcionament econòmic i administratiu de les diferents comissions de l'AMPA.

- Buscar fons de finançament addicionals per a les activitats de l'AMPA a través d'ajuts o subvencions d'organismes públics o privats.