Som AMPA adherida a la campanya #VOLEMACOLLIR

Presentació

Un projecte compartit

 

L'AFA de l'escola El Sagrer del barri de La Sagrera de Barcelona és una associació sense ànim de lucre que té entre els seus objectius prioritaris participar en el projecte de l'escola, tot col·laborant amb els seus mestres, per a aconseguir la millor qualitat de l'ensenyament per als seus fills. Tanmateix l'AFA té com a fi organitzar activitats que millorin i complementin la tasca de l'escola i que alhora suposin un servei a les famílies. Es tracta de fomentar la participació i la interrelació de tota la comunitat educativa en el projecte de l'escola i la seva integració en l'entorn del barri.

 

L'escola té més de 30 anys d'història i l'AFA, creada l'any 1983 i regulada d'acord amb els seus Estatuts, sempre ha donat suport a un projecte educatiu proposat pel seu equip de mestres. En aquest sentit l'AFA defensa una escola basada en el respecte als valors democràtics i solidaris, aconfesional i pluralista, que prevegui la formació integral dels alumnes i l'educació en la diversitat i que defensi la llengua i la cultura catalana com a elements integradors de les famílies del barri.

 

Aquest projecte educatiu requereix un esforç de corresponsabilitat de les famíliees en l'educació dels nostres infants i de participació activa en la vida de l'escola, juntament amb els mestres, monitors i personal d'administració i serveis del centre, en un projecte compartit.

 

A fi d'exercir aquest compromís i portar a terme el projecte d'escola, us animem a participar en les diverses instàncies en què s'oganitza l'activitat de l'AFA i de l'escola:

L'Assemblea de l'AMPA, la Junta Directiva i les Comissions delegades.

El Consell Escolar de Centre, l'òrgan màxim de govern de l'escola.

L'Assemblea de Delegats/des formada pels representants dels pares i mares de cada classe.

■ Les múltiples activitats que s'organitzen al llarg del curs per part de l'Escola, de l'AFA o de la classe.

 

Són molts els pares i mares que durant tot aquests trenta anys han fet possible un model d'escola reconegut a la comunitat educativa, del qual ens sentim orgullosos. Agraïm la tasca que han exercit tots els exmembres en el passat i la de les famílies actuals que continuen fent possible aquest projecte.

 

Sigueu benvinguts els nous membres a l'escola El Sagrer. Esperem poder compartir amb vosaltres la vida de l'escola i traspassar-vos el relleu en la tasca de la nostra associació que no és més que el d'assolir una educació millor per als nostres infants amb la participació de tots.

 Un projecte compartit