Som AMPA adherida a la campanya #VOLEMACOLLIR

Presentació

Una mica d'historia

 

L'escola El Sagrer té els seus orígens en els primers anys dels 60. Llavors un grup de famiílies va manifestar l'interès per crear una escola a La Sagrera i va elaborar un projecte d'escola participativa basada en la corresponsabilitat entre famílies i mestres, que va donar el seu fruit amb la fundació, el setembre de 1968, de l'Escola Icària, als locals del carrer Mossèn Juliana.

 

Dues mestres, la M. Pura Badenes i la Carme Turró, amb la col·laboració de la Pilar Sanmartí, van fer realitat una escola basada en els principis d'una escola activa, laica, progressista i no discriminatòria, mixta, amb l'ensenyament del català, potenciadora de la relació família-mestres, arrelada en el barri i mantinguda pels pares i mares.

 

L'any 1975, després d'intensos debats sobre la titularitat del centre, es decideix en assemblea de famílies que aquests es constitueixin com a Cooperativa de Pares i n'assumeixin la titularitat, i que la competència pedagògica queda a càrrec dels mestres.

 

A partir de l'Escola d'Estiu de 1976 i sota els principis d'una «Nova Escola Pública Catalana» sorgiran les bases per a la creació posterior, el 1978, del CEPEPC (Col·lectiu d'Escoles per l'Escola Pública Catalana), moviment al qual l'escola es vinculà des del primer moment i que va significar l’extensió del projecte de renovació pedagògica i la potenciació d'avenços professionals. Durant aquest període, i amb l'esforç de famílies i mestres, es va consolidar l'escola i la millora de l'ensenyament de primària dels infants.

 

El 1980 s'aprovà el decret de traspàs dels serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'ensenyament i, després de diversos debats i entrebancs, l'escola opta decididament per esdevenir una escola pública en el marc de la política col·lectiva que representava el CEPEPC. Així va ser com al setembre de 1983 la Cooperativa Escolar Icària traspassà l'escola al nou centre escolar, que de comú acord amb l'Associació de Veïns, esdevení l'Escola El Sagrer, al carrer Costa Rica.

 

Una nova etapa s'obria amb la integració a la xarxa d'escoles públiques, però amb els mateixos principis fundadors i amb el tret característic i singular d'El Sagrer de donar importància a la implicació i participació activa de les famílies en la vida de l'escola. Després de més de 30 anys d'història el Projecte Educatiu de l'escola segueix treballant pels objectius d'una formació integral de la persona, per l'atenció individualitzada, per una escola entesa com a servei públic, per una escola catalana, per la col·laboració de famílies, mestres i personal no docent.

 

Des del 1983 i al llarg d'aquests anys s'ha consolidat una estructura de participació que permet al conjunt de la comunitat educativa seguir treballant en comú amb un esperit col·laborador, interessat i encoratjador, en un projecte compartit d'escola.

 

  • Junta Fundadora de l'AMPA
  • Setembre 1983-Novembre1984
    President: Josep Copons
    Vicepresident: Antonio Prieto
    Secretari: Josep M. Gil
    Tresorera: Frances Delriu