Som AMPA adherida a la campanya #VOLEMACOLLIR

Presentació

Una mica d'historia

 

L'escola El Sagrer té els seus orígens en els primers anys dels 60. Llavors un grup de pares va manifestar l'interès per crear una escola a La Sagrera i va elaborar un projecte d'escola participativa basada en la corresponsabilitat entre pares i mestres, que va donar el seu fruit amb la fundació, el setembre de 1968, de l'Escola Icària, als locals del carrer Mossèn Juliana.

 

Dues mestres, la M. Pura Badenes i la Carme Turró, amb la col·laboració de la Pilar Sanmartí, van fer realitat una escola basada en els principis d'una escola activa, laica, progressista i no discriminatòria, mixta, amb l'ensenyament del català, potenciadora de la relació pares-mestres, arrelada en el barri i mantinguda pels pares.

 

L'any 1975, després d'intensos debats sobre la titularitat del centre, es decideix en assemblea de pares que aquests es constitueixin com a Cooperativa de Pares i n'assumeixin la titularitat, i que la competència pedagògica queda a càrrec dels mestres.

 

A partir de l'Escola d'Estiu de 1976 i sota els principis d'una «Nova Escola Pública Catalana» sorgiran les bases per a la creació posterior, el 1978, del CEPEPC (Col·lectiu d'Escoles per l'Escola Pública Catalana), moviment al qual l'escola es vinculà des del primer moment i que va significar l’extensió del projecte de renovació pedagògica i la potenciació d'avenços professionals. Durant aquest període, i amb l'esforç de pares i mestres, es va consolidar l'escola i la millora de l'ensenyament de primària dels infants.

 

El 1980 s'aprovà el decret de traspàs dels serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'ensenyament i, després de diversos debats i entrebancs, l'escola opta decididament per esdevenir una escola pública en el marc de la política col·lectiva que representava el CEPEPC. Així va ser com al setembre de 1983 la Cooperativa Escolar Icària traspassà l'escola al nou centre escolar, que de comú acord amb l'Associació de Veïns, esdevení l'Escola El Sagrer, al carrer Costa Rica.

 

Una nova etapa s'obria amb la integració a la xarxa d'escoles públiques, però amb els mateixos principis fundadors i amb el tret característic i singular d'El Sagrer de donar importància a la implicació i participació activa dels pares en la vida de l'escola. Després de més de 30 anys d'història el Projecte Educatiu de l'escola segueix treballant pels objectius d'una formació integral de la persona, per l'atenció individualitzada, per una escola entesa com a servei públic, per una escola catalana, per la col·laboració de pares, mestres i personal no docent.

 

Des del 1983 i al llarg d'aquests anys s'ha consolidat una estructura de participació que permet al conjunt de la comunitat educativa seguir treballant en comú amb un esperit col·laborador, interessat i encoratjador, en un projecte compartit d'escola.

 

 

Equips de l'AMPA des de 1983

 

 • Junta Fundadora de l'AMPA
 • Setembre 1983-Novembre1984
  President: Josep Copons
  Vicepresident: Antonio Prieto
  Secretari: Josep M. Gil
  Tresorera: Frances Delriu 

 

 • Desembre 1986-Novembre 1988
  President: José Manuel Yabar
  Vicepresident: Xavier Bota
  Vicepresident: Josep M. Torres
  Secretària: Soledat Leal
  Vicesecretària:Cecília Cedó
  Tresorera: Elvira Callado 

 

 • Novembre 1988-Desembre 1990
  President: José Manuel Yabar
  Vicepresident: Xavier Bota
  Vicepresident: Josep M. Torres
  Secretària: Soledat Leal
  Vicesecretària:Cecília Cedó
  Tresorera: Elvira Callado

 

 • Desembre 1990-Octubre 1992
  President: José Manuel Yabar
  Vicepresident: Josep M. Torres
  Secretària: Cecília Cedó
  Tresorer: Xavier Pol

 

 • Octubre 1992-Desembre 1994
  President: Xavier Ruiz
  Vicepresident: Lluïsa Pardos
  Secretària: Cecília Cedó
  Tresorer: Xavier Pol

 

 • Desembre 1994-Febrer 1997
  President: Xavier Ruiz
  Vicepresident: Francesc Migueles
  Secretari: J.A. Rodríguez
  Tresorer: Xavier Pol 

 

 • Febrer 1997-Abril 1999
  President: Angel Díaz
  Vicepresident: Xavier Ruiz
  Secretari: Francesc Migueles
  Tresorera: Anna Beato

 

 • Abril 1999-Abril 2001
  President: Angel Díaz
  Vicepresident: Xavier Ruiz
  Secretari: Josep Anton Caballos
  Tresorera: Aurora Algas 

 

 • Abril 2001-Juny 2003
  Presidenta: Rosa Padilla
  Vicepresident: Angel Díaz
  Secretari: Josep Anton Caballos
  Tresorer: Xavier Colomer

 

 • Juny 2003-Juny 2005
  Presidenta: Helena Caro
  Vicepresidenta: Rosa Padilla
  Secretari: Josep Anton Caballos
  Tresorer: Miquel Àngel Manzano Juny 2005-Juny 2007
  Presidenta: Helena Caro
  Vicepresident: Francisco García
  Secretària:Montse Benedí
  Tresorer: Miquel Àngel Manzano
   
 • Juny 2007-Juny 2009
  President: Carles García
  Vicepresident: Manel Soengas/ Elisenda Salvador
  Secretària: Montserrat Coronas
  Tresorer: Josep Lluís Roca Juny 2009-Juny 2010
  Presidenta: Elisenda Salvador
  Vicepresident: Carles García
  Secretària: Montserrat Coronas
  Tresorer: Josep Lluís Roca

 

 • Juny 2010-Juny 2011
  Presidenta: Elisenda Salvador
  Vicepresident: Carles García
  Secretària: Anna Cordomí
  Tresorer: Jordi Rovira Juny 2010-Juny 2011
  Presidenta: Elisenda Salvador
  Vicepresidenta: Jordi de la Vega/Àngels Torné
  Secretària: Anna Cordomí
  Tresorer: Jordi Rovira