Som AMPA adherida a la campanya #VOLEMACOLLIR

Activitats

Tabalers "ELS FUMETS"

INTRODUCCIÓ

El curs 2011-2012, es bateja el drac de El Sagrer amb el nom de "Foguet". Ara cal donar una empenta a la vinculació del drac amb el barri, especialment pel que fa a la participació en esdeveniments públics.

És per això que des d'un grup de pares surt la iniciativa de formar una Colla de tabalers com a grup de percussió que acompanyi el nostre drac Foguet.

 

 

La idea és començar a formar una colla estable que desenvolupi ritmes de la tradicional percussió del foc i que se’n faci responsable de gestionar les sortides, muntatge i desmuntatge del drac i de la seva conservació.

Aquest grup de pares organitza el projecte amb el suport econòmic de l'AMPA, l’Escola i possibles quotes internes i el suport tècnicd’altres entitats de percussió del barri.

El projecte està orientat a la participació en el mateix de la comunitat educativa de l’escola el Sagrer actual i històrica (alumnes, mestres, famílies, PAS, monitors...) 

 

OBJECTITUS

El projecte pretén

- Fomentar la participació de les famílies de l’escola a les activitats proposades pel barri.

- Introduir i representar l’escola, que recentment té un drac "el Foguet", dins del mon de diables i tabalers.

- Crear un grup responsable del muntatge i desmuntatge, així com de l’organització de les sortides del drac "Foguet".

- Aprofitar la cultura del tabal com a eix dinamitzador d’activitats de relació entre alumnes i famílies de l’escola (ex-alumnes inclosos) .

  

ASSAJOS

De duració de 2 hores amb una periodicitat actualment setmanal, però que pot arribar a ser quinzenal; consistents en l’aprenentatge de la percussió, l’assimilació de ritmes i la consolidació dels ritmes apresos.

Per afavorir la participació dels infants, es durien a terme dissabtes o diumenges al matí, de manera que no interfereixi amb altres activitats extraescolars i l’horari no sigui intempestiu.

 

ACTIVITATS

Participació a cercaviles acompanyant al drac "Foguet": En principi, durant el primer any, ens marquem com a objectiu participar exclusivament a les festes del barri (Festa Major, Carnestoltes i Festa de la Primavera). 

Participació a activitats de l’escola amb el drac "Foguet": La colla està oberta a la participació en altres activitats de l’escola que la pròpia escola o AMPA convingui: Festa Final de Curs, Carnestoltes, Setmana Esportiva... 

 

CONTACTE

Aquestes són les persones de contacte per a interessats o interessades:

- Agustí Pérez 629 015 160 

- Isaac Herrero 654 922 902 

 

La nostre adreça d'email és :