ACTIVITAT

QUÈ FEM ALS ESPAIS?

Espais d'aprenetatge de cicle mitjà.

2018-02-05

Cicle Mitjà

Després de Carnaval començarem el quart torn d'espais d'aquest curs. Hem pensat que és un bon moment per recordar en què consisteix aquesta metodologia i per explicar-vos encara que sigui molt breument què estan fent els vostres fills i filles.

Com ja us vam comentar a les reunions de pares,  la metodologia d'espais té molts avantatges; com ara, el treball intercicle i el fet de poder gaudir de grups reduïts que afavoreixen l'atenció a la diversitat. Als espais els alumnes són protagonistes dels seus aprenentatges i aprenen en contextos engrescadors.

A cicle mitjà fem torns de 5 sessions, dilluns, dimarts i dijous, després del pati d’11 h a12.30 h.

És molt important destacar que els alumnes s'autoavaluen tan pel que fa referència als continguts propis de cada espai, com valorant el seu paper dins del grup de treball. Les mestres compartim des del principi, què esperem que aprenguin a l'espai i també valorem el grau d'assoliment del mateix.

Les famílies heu de signar a la llibreta conforme n'esteu assabentats.

És molt important que els alumnes tornin la llibreta puntualment per poder començar el nou torn.

Sense entrar en el complicat món de les competències i dimensions,  hem volgut fer un resum molt pràctic del que fem a cada espai.

També us deixem un petit vídeo amb imatges de diferents activitats.

 

ESPAIS 2017-2018

 

5 SENSES:

OBJECTIUS

1.    - Entendre com els nostres 5 sentits ens ajuden a conèixer el mon.

2.   -  Identificar els 5 sentits amb el nostre cos.

3.     - Identificar i descriure propietats dels objectes i entorn que ens       envolta.

METODOLOGIA

Activitats relacionades amb el nostre cos i el sentit que treballem.

Ampliació del vocabulari relacionat amb les propietats dels objectes segons el sentit treballat.

Jocs d’identificar i relacionar propietats al nostre entorn utilitzant els sentits.

Compartir les experiències i intercanviar punts de vista segons com experimentem amb els sentits.

 

ART I GEOMETRIA:

OBJECTIUS

 - Utilitzar obres d’art conegudes per la introducció de conceptes geomètrics.

- Interpretar obres d’art, a partir de l’aplicació de conceptes geomètrics desenvolupats.

-  Crear produccions artístiques com a resultat de l’aplicació dels conceptes geomètrics treballats.

-   Expressar satisfacció en les seves accions , per la qual cosa, ha de fer tasques atractives i assumibles per ell/a.

- Confrontar les pròpies opinions amb les dels altres, mantenint-les i sense ofendre a ningú. ( assertivitat)

METODOLOGIA

Utilitzem una metodologia col·laborativa , treballant en grups on uns s’ajuden als altres per arribar a l’objectiu plantejat. Hem introduït material específic com el “transportador o el geoplà” facilitadors per entendre millor els conceptes geomètrics. 

 

PEQUEÑOS-GRANDES EXPERIMENTOS 

OBJECTIUS

*Espai en castellà.

Aquest espai té com a principal objectiu introduir als infants en el mètode científic a partir del treball experimental i  de la formulació i comprovació de les seves pròpies hipòtesis.

METODOLOGIA

A partir d’experiments senzills, realitzats amb materials casolans, es busca afavorir l’observació i la generació de preguntes científiques. Tot comença amb el plantejament d’una pregunta que partint dels possibles coneixements previs els hi condueixi, a través de l’experimentació, a resoldre una qüestió molt més elaborada sobre els fluids ( en aquesta ocasió, aigua i aire).

El punt de partida és sempre l’observació de fenòmens de  la vida quotidiana sobre el quals s’han plantejar sovint preguntes que no han pogut resoldre per ells mateixos. A partir de senzilles simulacions, poden arribar a predir, a experimentar i a extreure conclusions i, per tant, a entendre el funcionament de líquids( aigua) i gasos (aire). Estan descobrint per ells mateixos “els secrets de l’aigua i de l’aire” i arribant a conclusions que consideren pròpies i, per tant, significatives, d’una forma divertida i col·laborativa.

 

POESIA BESTIAL:

OBJECTIUS

-Conéixer els bestiaris contemporanis.

Conèixer alguns poetes catalans.

Descobrir l’estructura dels poemes i jugar amb les rimes per arribar a convertir-nos en poetes.

 - Aconseguir crear, en petit grup, un poema sobre un animal per tal de poder recopilar-los i fer un bestiari de cicle mitjà. 

METODOLOGIA

Un espai on la lectura, l’escriptura, la recitació, la creació i la imaginació ens ajuden a prendre gust i gaudir d’aquest gènere. Fem treball en grup i enregistrem alguns dels poemes que anem creant.

 

FORMIGUES COOPERATIVES:

OBJECTIUS I METODOLOGIA:

 *Espai que pertany a l’àmbit d’Educaió Física.

Per grups de 4 cal anar superant els reptes cooperatius que están proposats en espais diferents mitjançant unes targes. A l’última sessió hauran de crear un repte que els companys valoraran si és cooperatiu o no.

 

GEOLOCALITZART

*Streetart a La Sagrera

OBJECTIUS

1.      - Despertar la curiositat pel món de l’art de carrer.

2.    -   Conèixer què és la geolocalització.

3.      - Iniciar-se en la plataforma Mobile History Map

4.      - Conéixer l’app Wallspot.

5.      - Geolocalitzar streetart al barri.

6.     - Aprofundir el l’ús de iPad per tal de crear les aportacions, creació de codis QR, edició d’imatge...

7.  -  Fer intervencions artístiques al barri i geolocalitzar-les si s’escau.      Treballant també a la classe de plàstica.

8.     - Implicar les famílies en diferents activitats.

METODOLOGIA

Les activitats estan plantejades per treballar en equip. Un grup on cada u és responsable de la seva tasca i que alhora treballa per un objectiu comú. Fem sortides pel barri i demanem la col·laboració de les famílies en diferents tasques o intervencions. Fem servir, ordinadors i iPads.

L’espai té un compte d’Instagram on anem pujant imatges de l’espai:el compte és: @geolocalitzart.

Per altra banda l’escenari de MHM és : http://mhm.mobileworldcapital.com/ca_ES/escenari/264/showedit

Descarregant l’app MHM podreu veure els continguts que anem pujant quan anant pel carrer us acosteu a un punt. 

A la llibreta trobareu molts enllaços en forma de codis QR, cal baixar-se les aplicacions necessàries per poder-los llegir.