ACTIVITAT

FORMACIÓ MAKERS A LES AULES

El mestres en constant aprenentatge

2020-01-23

L'equip de mestres de l'escola hem realitzat la formació Makers a les Aules, una formació que promou el grup de Recerca en Tecnologies i Educació en el context del programa Maria de Maeztu, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la UPF.

Hem tingut l'oportunitat de conèixer l'aprenentatge basat en el Design Thinking (pensament de disseny) i aspectes de la Neurociència aplicada a l'aprenentatge.

Com sempre, la formació ens serveix per avançar en noves metodologies i per compartir experiències.