ACTIVITAT

PREINSCRIPCIÓ 2020-2021

Places ofertades.

2020-05-08

D'acord amb les indicacions del Departament d'Ensenyament i del Consorci d'Educació fem pública  l'oferta inicial de places per a la preinscripció del curs 2020-2021.

La previsió de germans que s'han de preinscriure a P3 és de 20 alumnes, aquesta dada és només orientativa fins que es formalitzi el tràmit. També cal tenir en compte que hi ha places reservades per alumnes amb necessitats educatives especials.

CONSULTEU EL MAPA ESCOLAR

Moltes gràcies!