ACTIVITAT

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES AMB L'ASSIGNACIÓ

Preinscripció i matrícula 2020-2021

2020-07-07

Publicació de les Llistes amb l'assignació de places i llistes d'espera (07/07/2020)

 

-Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició (Cliqueu aquí),

-Alumnes preinscrits al centre (Cliqueu aquí),

-Llista d'espera (Cliqueu aquí).

 

 

 

Cada centre publica la llista d'alumnes admesos al centre i la llista d'alumnes que s'hi han preinscrit, però que tenen un altre centre assignat. Si el centre no ha pogut atendre totes les sol·licituds, també publica la llista d'espera.

La llista d'espera està formada per totes les sol·licituds que han demanat el centre en primera opció o posteriors, sempre que no tinguin assignada una petició d'ordre anterior (per tant, prioritzada pel sol·licitant). La llista s'ordena per ordre de petició, la puntuació definitiva i el número de desempat.

Fins al 8 de setembre de 2020 si en un centre que té llista d'espera es produeix alguna vacant, aquesta s'ha d'oferir als alumnes que han demanat aquell centre en primera opció (o posteriors) i no se'ls ha assignat ja un centre demanat amb prioritat; qui rebi l'oferta pot matricular-se en el centre o renunciar-hi i, en aquest cas, se l'elimina de la llista d'espera i la plaça vacant s'ofereix al següent de la llista. La gestió d'aquestes llistes d'espera és responsabilitat del centre.

 

Informació sobre les reclamacions de preinscripció

Podeu consulta al web del Conscorci d'Educació de Barcelona:

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/reclamacio_a_la_assignacions_dofici

 

També trobareu més informació a:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/