ACTIVITAT

ANIMALS VERTEBRATS

Quin vídeos més bèsties!

2017-06-16

Cicle Mitjà  -  3

El animals vertebrats van ser l'objectiu de recerca de medi. Els equips de treball després de buscar la informació i elaborar el text  van fer exposicions orals i finalment un vídeo de cada animal. A plàstica van fer una maqueta de l'animal triat.

 Aquí teniu les exposicicions.