Projectes d'Escola

Educació artística

L’educació artísticaés un aspecte molt important del nostre projecte educatiu, que té com a finalitat la formació integral de la persona. Entenem que l'educació dels alumnes ha de garantir la formació tant a nivell humà com intel·lectual, emocional i artístic, així com facilitar que cadascú desenvolupi al màxim les seves possibilitats.

 


 

 

A l'escola basem l'educació en la confiança. Tenim una confiança enorme en els nens i pensem que son capaços de grans empreses, per això hem de procurar fer emergir i créixer les capacitats que de ben segur tenen.

 

 

 

Tot i que la imaginació i la creativitat embolcalla el fer general de l'escola, entenem que l'art és una manera d'entendre el món que ens permet expressar allò que sentim i que representa totes les formes més genuïnes de l'expressió del coneixement.

 

 

 

Anem cada vegada més cap a un món on es busquen persones creatives i imaginatives per dur a terme quasi totes les tasques i per això considerem important educar aquesta capacitat a l’escola incorporant el poder combinatori a continguts i tècniques. Després d'aquesta consideració es fa imprescindible tractar l’àrea d’educació visual i plàstica amb una mirada integral i lligada a les altres àrees. Per tot això, habitualment visitem museus i exposicions amb l'objectiu d'acostar-nos al treball dels artistes.

 

 

 

Volem que els nostres alumnes tinguin èxit a la vida independentment de l'opció professional que triïn, per la qual cosa trobem important oferir-los aquest bagatge que els pot servir per sempre en tots els àmbits.