Projectes d'Escola

Racons de parvulari

Amb aquesta metodologia presentem als nens propostes globals, variades, plaents i motivadores, relacionades amb diferents competències: matemàtica, lingüística, artística, simbòlica i de coneixement del món físic.

 

 

En aquests espais d'activitat, nens i nenes adopten una actitud activa que els ajuda a triar i decidir, tenir iniciativa, descobrir, elaborar explicacions i estructurar el pensament.

 

Fomenten la manipulació de diferents materials, la formulació d'hipòtesis per treure'n conclusions i prendre consciència del que s’ha fet.

 

És un aprenentatge en petits grups de diferents edats que permet establir relacions de col·laboració, comunicació i autonomia.