Projectes d'Escola

Espais d'aprenentatge

Dins de l’horari lectiu fem Espais d’aprenentatge tant a Parvulari com a la Primària.

Són Espais interdisciplinaris i globalitzats en què donem molt valor a la conversa, a compartir, a reflexionar  i a treballar de manera conjunta.

 

En aquests Espais  promovem l’ aprenentatge significatiu, en què l’alumne sigui el centre. Afavorim el treball cooperatiu entre iguals.

 

A Parvulari:

Es fan tres sessions d'Espais d’1'30h a la setmana amb els alumnes de P3, P4 i P5. Els infants experimenten i fan les tasques de manera individual i s’agrupen de manera lliure. Són espais de lliure circulació.

Es realitzen aquests Espais de lliure circulació:

- Experimentació

- Artístic

- Jocs compartits

- Joc simbòlic

- Construccions

- Motricitat fina

- Moviment i dansa (en anglès)

- Llumns i ombres

 

A parvulari es fan també agrupaments diversos entre els alumnes del mateix nivell.

En aquests espais, nens i nenes adopten una actitud activa que els ajuda a triar i decidir, tenir iniciativa, descobrir, elaborar explicacions i estructurar el pensament.

 

Fomentem la manipulació de diferents materials, la formulació d'hipòtesis per treure'n conclusions i prendre consciència del que s’ha fet.

 

És un aprenentatge en petits grups de diferents edats que permet establir relacions de col·laboració, comunicació i que fomenta l’autonomia de nens i nenes.

 

 

A la Primària:

Es fan Espais amb grups d’alumnes heterogenis fixos d’uns 16/17 nens de cada cicle.

 

A cicle inicial hi ha ha vàries propostes a cada Espai. N’hi ha per fer en grup i d’altres de manera individual. Normalment es fan tres sessions de cada espai.

 

A cicle mitjà i superior normalment es presenta un repte o una tasca que han de resoldre en equip. Es fan de 5 a 6 sessions de cada Espai.

 

Tots els alumnes de Primària tenen una llibreta d’Espais on van recollint el procés de la tasca que han dut a terme, i on també es recull l’autoavaluació de l’alumne, la co-avaluació entre iguals i la valoració del mestre.

 

Per tal d’afavorir l’aprenentatge de les llengües de manera vivencial, hem programat que hi ha Espais que es fan en anglès, d’altres en castellà i la resta en català.

A Cicle inicial i Cicle Mitjà hi ha un Espai en què la llengua vehicular és l'anglesa. (AICLE)

A Cicle Superior hi ha dos Espais en què la llengua vehicular és l'anglesa. (AICLE)