Projectes d'Escola

Teatre

 

 El teatre el concebem com a metodologia transversal que ajuda a desenvolupar la imaginació i la creativitat, a generar vivències i emocions, a conèixer les pròpies possibilitats, a valorar el treball de l’altre i del grup i, en definitiva, a créixer més harmònicament.

 

 

El teatre, doncs, tal i com l'entenem a l'escola, és una activitat que:

 

permet expressar emocions, sentiments, idees i pensaments;

potencia el coneixement i l’autocontrol del cos i de la veu;

fomenta l'adquisició d’estratègies per a la seguretat personal en la posada en escena;

desenvolupa la memòria, la capacitat d’observació i la imaginació;

afavoreix l’enriquiment del llenguatge així com del treball en equip.

 

 

Cada grup-classe realitza com a mínim una obra de teatre a l’any, en la qual cadascú hi té el seu paper.