Projectes d'Escola

Teatre

 

El teatre el concebem com un projecte que ens permet fer un treball globalitzat, interdisciplinari i transversal que ajuda al desenvolupament de les competències i al desenvolupament integral dels alumnes.

 

A través del teatre eduquem en valors de cooperació, responsabilitat i treball en equip. Afavorim la implicació i la creativitat recollint les propostes dels alumnes per a la realització de l'obra. També desenvolupem un treball artístic i cultural que fa que els alumnes entenguin i interpretin millor el món amb cada obra realitzada.

 

 

Entenem el teatre com un projecte que:

 Permet expressar emocions, sentiments, idees i pensaments.

 Fomenta l'adquisició d’estratègies per a la seguretat personal en la posada en escena.

 Desenvolupa la memòria, la capacitat d’observació i la imaginació.

 Afavoreix l’enriquiment del llenguatge i l’expressió oral.

 Potencia el coneixement i l’autocontrol del cos i de la veu.

 Ensenya a a conèixer les pròpies possibilitats

 Fa valorar el treball de l’altre i del grup