Projectes d'Escola

Biblioteca

 

La biblioteca de l'escola és un espai on es troben llibres de lectura de totes les tipologies. També informació en diferents suports a l'abast dels nens, dels mestres i de la comunitat educativa.

 

 

Els objectius bàsics d'aquest servei són:

Promoure l'hàbit lector i el gust per la lectura.

Desenvolupar competències de les diferents àrees curriculars, per tal que cada nen es formi com a persona autònoma, crítica i constructora del seu propi coneixement, a través de la recerca, la investigació i el treball en diferents fonts d'informació.

Fomentar la imaginació i la creativitat.

 

 

 

Compta amb l’experiència i els coneixements d’una bibliotecària contractada per l’AMPA a temps parcial que comparteix aquesta responsabilitat amb una mestra del claustre.

 

Disposa d’un catàleg informatitzat de llibres de coneixements i de creació i d’un fons d’obres de referència que incorpora novetats sistemàticament. Està subscrita a diferents publicacions periòdiques, tant pedagògiques com d’interès general.

 

Per accedir al catàleg de la nostra biblioteca feu click en aquest link. Catàleg .
Recordeu que el préstec és per a tothom.