Projectes d'Escola

eduCAT 2.0

 

Els canvis tecnològics permanents en la nostra societat creen la necessitat d’adequar els processos educatius a l’ús de les noves tecnologies, afavorint-ne una utilització útil i responsable.

 

A l'escola, el programa eduCAT 2.0 té com a objectiu generalitzar l'ús de les tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC) per tal d'ampliar l'ús dels instruments digitals en els processos d'ensenyament i aprenentatge. 

 

 

Pretenem que els alumnes adquireixin la competència digital i volem contribuir al desenvolupament de competències de caire transversal, com és ara la d'aprendre a aprendre. Per tant, considerem l’ús d’aquestes tecnologies com una finalitat en elles mateixes, sinó com una metodologia, un instrument per arribar a l’aprenentatge.