Participació

Projecte compartit

 

Considerem del tot imprescindible la complicitat dels pares i la seva implicació per dur a terme l'educació que pretenem. Sense aquesta entesa, aquest projecte d'escola no és possible.

La garantia d'aquesta acció conjunta és la transparència: com a escola oberta a les famílies, la possibilitat de diàleg escola-pares hi és constant, no només en el moment diari de les entrades i sortides a l'aula sinó també amb les entrevistes individuals, els informes, les reunions de classe, les xerrades organitzades per algun dels estaments de l'escola, i, òbviament, a través de l'agenda, del Butlletí i del web.

A més, els alumnes i els adults participem plegats en projectes de significació cultural i social: concerts, obres de teatre, festes i projectes d'aula i d'escola, etc.