Participació

Claustre de mestres

És l’equip pedagògic de l’escola i el responsable de portar a terme el Projecte educatiu. Comptem amb un claustre compromès, cohesionat i motivat per implementar la innovació pedagògica. Això reverteix en un enriquiment col·lectiu que aporta solidesa als diferents projectes d'escola que es mantenen i milloren curs rere curs.