Participació

Equip de monitors

 

El Projecte de l’espai migdia recull l’organització del servei de menjador, amb els objectius específics orientats a convertir aquest temps en un espai educatiu, sempre en coherència amb la línea pedagògica i el Projecte educatiu de l’escola.

 

Considerem el del migdia com un temps educatiu tan important com qualsevol altre moment del dia, que inclou dos moments bàsics: 

El temps de dinar, que és un moment en què els nens aprenen hàbits alimentaris, higiènics i de relació social.

El temps de lleure, que és un moment d'esbarjo i de descans que afavoreix la relació entre els nens i amb els monitors, a través de les activitats lúdiques que s’hi desenvolupen.

 

La tasca educativa dels monitors de l’espai migdia es coordina amb la dels mestres. Per portar-la a terme s’han fixat uns objectius que responen al treball d’equip que requereix la complicitat i la responsabilitat col·lectiva de tots els monitors.