Participació

Equip de monitors

 

El Projecte de l’espai migdia recull l’organització del servei de menjador, amb els objectius específics orientats a convertir aquest temps en un espai educatiu, sempre en coherència amb la línea pedagògica i el Projecte educatiu de l’escola.

 

Considerem el del migdia com un temps educatiu tan important com qualsevol altre moment del dia, que inclou dos moments bàsics: 

El temps de dinar, que és un moment en què els nens aprenen hàbits alimentaris, higiènics i de relació social.

El temps de lleure, que és un moment d'esbarjo i de descans que afavoreix la relació entre els nens i amb els monitors, a través de les activitats lúdiques que s’hi desenvolupen.

 

La tasca educativa dels monitors de l’espai migdia es coordina amb la dels mestres. Per portar-la a terme s’han fixat uns objectius que responen al treball d’equip que requereix la complicitat i la responsabilitat col·lectiva de tots els monitors.

 
 
EQUIP  DE MONITORS  2016-2017

 

P3

Núria Carbó

Sílvia Gascón

Pau Carbonell

Laia Arumí

 

P4 

Pau Sánchez

Roser Corominas

Anna Porret

 

P5

Pepa Flores

Bernat Ruiz 

 

1r

Patricia Párraga

Joan Villar

 

2n

Manel Farrerons

Maite Camps

 

3r

Eudald Carré

Roger Roig 

 

4t

Sònia Doctor

Oriol Castellano

 

Pau Castellano

Irene Lado

 


Jordi Bigay

Ana Verdugo

 

Coordinació: Helena Font