Participació

Assemblea d'alumnes

 

Els alumnes participen activament en diferents aspectes de la gestió de l'aula i de l'escola a través de l'assemblea de la classe, dels seus delegats i de l'assemblea de delegats de l'escola.

 

Un cop per setmana es fa l'assemblea de classe, en la qual es tracten bàsicament aspectes de tutoria i de convivència. A inici de curs es trien els delegats que representaran la classe a l'assemblea d'escola. Hi van dos delegats per classe i cada delegat ho és durant dos trimestres. També formen part de l'assemblea un mestre de cada cicle i la direcció de l'escola.

 

En aquesta assemblea es posen en comú els aspectes tractats a cada classe, es decideixen els temes que cal debatre i es prenen acords que afecten tota l'escola. 

 

 

Com a exemple de projecte acordat a l’assemblea de delegats podem citar «el pati que volem». Després de constatar que al pati es privilegiava el joc del futbol i que els nens partidaris d’altres tipus de joc quedaven relegats a la perifèria, es va dissenyar la remodelació de l’espai del pati a través d'un procés democràtic entre alumnat i mestres i amb l’acord del Consorci d’educació de Barcelona. Ara tenim un pati on, a més de la pista esportiva, hi ha un espai digne per a jocs tranquils, amb un hort, un laberint, un espai amb gespa artificial i una zona amb taules i bancs.

 

Aquest són alguns dels delegats d'aquest curs, reunits en assemblea: