Participació

Famílies

 

Per portar a terme el tipus d'educació que pretenem, considerem indispensables la cooperació amb les famílies i la seva participació. Tal com diu un proverbi africà, «per educar un infant cal la tribu sencera».

 

Cadascú educa des del seu rol. L'escola honora l'educació rebuda a casa i les famílies respecten l'escola. El reconeixement, l'empatia i la confiança són actituds pròpies de la relació família-escola.

Les famílies tenen les portes de l'escola obertes. A parvulari, cada dia les famílies acompanyen i van a buscar el seu fill o filla a l'aula. És una ocasió per dialogar amb el mestre, intercanviar impressions i anar teixint complicitats. A primària aquest intercanvi es fa un cop per setmana, tots els divendres a la tarda.

La porta de l'aula, els passadissos, els vestíbuls... són llocs de trobada de les famílies: hi emergeixen converses i es genera confiança i coneixement mutu.

Es dóna també molta informació visual a través de fotografies, notícies i anuncis a les cartelleres, murals, exposicions de treballs, com també del Butlletí, els blocs de cada cicle, el web...

En les activitats d’aprenentatge, les famílies participen en els projectes de classe en tot allò que se'ls demana.

Regularment, s'ofereixen xerrades o conferències per tractar aspectes educatius que interessen a tota la comunitat, per, d'aquesta manera, anar creant un pòsit de cultura comuna.

 

 

 

 

Pares i mares delegats de classe

 

Els delegats de classe són els representants de les famílies del grup-classe en l'assemblea de delegats.

Els delegats dels pares de cada classe són escollits en la reunió d'inici de curs que es fa per nivells.

És funció dels delegats:

Dinamitzar la participació dels pares en la vida escolar.

Recollir les inquietuds pedagògiques i de funcionament de les famílies.

Fer de transmissor d'informacions, avisos, consultes, propostes… entre el mestre tutor i les famílies de la classe en assumptes d'interès general.

Facilitar la relació de les famílies entre elles, tot organitzant activitats per potenciar-la.

Animar la participació dels pares en les activitats col·lectives programades.

Col·laborar amb el tutor i l'escola en les tasques que calgui la coordinació amb els pares de la classe.

Convocar els pares del curs quan sigui convenient, després de presentar l'ordre del dia previst a la direcció.

Assistir a les convocatòries del consell escolar, l’equip directiu o l’AMPA per col·laborar, ser informats i participar.

Representar el grup-classe en l'assemblea de delegats.

Acollir i acompanyar les famílies que s’integren per primer cop al grup classe.

 

 

Assemblea de pares i mares delegats

 

És un òrgan de participació i d'informació de l’escola cap a les famílies i de les famílies cap a l'escola. En formen part els delegats de cada classe. La directora de l’escola en convoca una reunió de forma ordinària, com a mínim un cop per trimestre.