L'Escola

Serveis

 

L’aportació  de l’AMPA és clau perquè és necessària la complicitat de les famílies per tirar endavant el projecte de l’escola. 

L’AMPA, en coherència amb la línia pedagògica del centre, ofereix i gestiona aquests serveis:

 

Acollida de matí i de tarda

Menjador escolar amb cuina pròpia, per a més de 400 alumnes.

Natació (educació infantil i cicle inicial)

Activitats esportives

Casals d'estiu.

 

L’AMPA col·labora en la millora de la qualitat pedagògica amb l’aportació de recursos humans, materials i econòmics. Bona part d’aquest recursos es destinen al reforç de biblioteca i de l'educació artística.

 

A l'apartat de l'AMPA, trobareu informació de les activitats extraescolars.