L'Escola

Instal·lacions

 

L’escola disposa dels espais i dels equipaments adequats per garantir la qualitat de les activitats que hi fem.

 

Així, doncs, comptem amb:

Cuina pròpia

Menjador per als alumnes de primària

Menjador per als alumnes d'educació infantil

Pati de sorra: hort, sorral, pista de voleibol...

Pista esportiva

2 patis coberts per a parvulari

Gimnàs

Aula de psicomotricitat

Aula de música

Aula de plàstica

Aula d'informàtica

Aula d'anglès

 Aula de ciència

Biblioteca

Teatre per a educació infantil

 

Les aules disposen de pissarres digitals i projectors.

L'escola és accessible a les persones amb disminució física.