Projecte Educatiu

Projecte de direcció

 

El projecte de direcció s’inspira en el Projecte Educatiu de Centre (PEC) i n’és la concreció per quatre anys.

 

Concebem la direcció com una tasca orientada a estimular tots els recursos humans, pedagògics i tècnics per implementar el Projecte Educatiu de Centre i actualitzar-lo permanentment a partir de les reflexions, el debat i el consens entre mestres i famílies. És un projecte en què els nens no són només destinataris de l’acció educativa sinó que en són també part activa. 

 

 

Com a equip directiu podrem deixar l'empremta personal en l’exercici de la nostra responsabilitat, però tenim molt clar que les decisions de la direcció han de ser consensuades amb els coordinadors de cicle i el claustre, perquè entenem la feina d'equip com el resultat del reconeixement de cadascun dels seus membres i de les seves respectives responsabilitats.

 

 

https://drive.google.com/file/d/1w_rHYEGwAxfVV5yu6oRELS38LpkjLuf8/view?usp=sharing