JORNADA DE PORTES OBERTES
Dissabte 10 de març.
Xerrada a les 10:00 h. i visita a l'escola a les 11:30 h
No cal inscriure's per assistir a la jornada.
Us demanem que vingueu a la xerrada sense els fills perquè va adreçada als adults. La visita a l'escola la podreu fer amb els nens.

Projecte Educatiu

Projecte lingüistic

 

El projecte lingüístic és un element molt important del Projecte educatiu de l’escola. Regula i gestiona el tractament de totes les llengües presents al centre en el marc del nou context multilingüe de la nostra societat i que cada any es fa més present a El Sagrer, atès l’increment d’alumnes provinents d’altres països i d’altres cultures. 

 

Una cosa queda molt clara: el projecte lingüístic es desenvolupa al llarg de tota l’escolaritat. Un primer objectiu irrenunciable en el currículum dels alumnes és que acabin la primària amb el domini ple i la competència oral i escrita del català i del castellà. Pretenem també que la introducció progressiva de l’anglès permeti posar les bases per familiaritzar-se en aquesta tercera llengua que necessitaran cada cop més per anar pel món i per accedir a estudis superiors. Actualment introduïm la llengua anglesa al darrer curs del cicle d'educació infantil.

 

El projecte lingüístic recull el paper del català com a llengua vehicular, el tractament de les llengües curriculars i els aspectes d’organització i de gestió que tinguin repercussions lingüístiques. És un projecte obert que permet la incorporació gradual de les innovacions que cada curs es reflecteixin en el Pla anual del centre. És un projecte consensuat amb la comunitat educativa, vinculant per a tots els seus membres i està a disposició de qui el vulgui consultar.