Projecte Educatiu

Formació dels mestres

 

Els mestres treballem en equip i vetllem per la nostra formació permanent, ja que volem créixer com a professionals i com a equip docent. 

 

La formació permanent contribueix a enriquir el projecte educatiu i facilita la vinculació de mestres nous. Permet cohesionar el claustre, crear una cultura comuna i garantir la coherència al llarg de l'escolaritat.

 

Ens mena el convenciment que sempre podem millorar a partir de la documentació, anàlisi i reflexió de la nostra pràctica a les aules i el contrast amb les fonts teòriques de referència, l'educació emocional i l'intercanvi d'experiències. Per aquestes raons, tots els mestres participem conjuntament en cursos de formació un cop per setmana a les cinc de la tarda.

 

Concebem l'escola com a espai de creixement, com a institució que aprèn, i vetllem també perquè la formació de les famílies i altres membres de la comunitat educativa acompanyin el procés d'innovació o canvi.