event

"L'Art de fer art" Museu Nacional d'Art de Ca

08 Març de 2019

Cicle Mitjà  -  4

Sortida al Museu Nacional d'Art de Catalunya "L'Art de fer art"